Projekt – Jačanje konkurentnosti

Projekt: Jačanje konkurentnosti i povećanje operativnih kapaciteta poduzeća KI i DO PROMET ulaganjem u radne strojeve i vozila za izvođenje građevinskih radova u svrhu razvoja poduzetništva grada Petrinje

Korisnik: KI i DO PROMET j.d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta: 31. svibanj 2022. godine – 31. prosinac 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta145.995,09 EUR (1.100.000,00 HRK)

Iznos sufinanciranja EU121.825,20 EUR (917.892,00 HRK)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Opis projekta:

Ključan problem kojeg predmetni projekt rješava jest nedostatnost i zastarjelost radnih strojeva za obavljanje građanskih poslova na visinama te niskogradnje (iskopi, zasipavanje, kopanje i dr.). Upravo je cilj predmetnog projekta povećati operativne i provedbene kapacitete poduzeća prijavitelja nabavkom novih radnih strojeva i vozila te zapošljavanjem novih radnika, a što je preduvjet za opću ekspanziju poslovanja.

Predmetni projekt se ogleda u nabavci potrebnih radnih strojeva i vozila koji su kao takvi operativni preduvjet za povećanje obujma izvedenih radova. Konkretno se nabavljaju slijedeći radni strojevi i vozila:

  • Mini bager – služi za poslove niskogradnje (kopanje kanala, iskopi, zatrpavanja i dr.)
  • Hidraulična košara na kamionu –radno vozilo s košarom za rad na visini
  • Škarasta podizna platforma (dizalica) –samohodna električna škarasta podizna platforma za rad na visinama, na otvorenom ili u zatvorenim prostorima.

Ciljne skupine predmetnog projekta su prije svega zaposlenici poduzeća kojima će se nabavljenim radnim strojevima i vozilima olakšati svakodnevne obaveze, klijenti koji će dobiti bržu i kvalitetniju uslugu, te grad Petrinja koji će doživjeti znatan razvoj konkurentnosti lokalnog poduzetništva.
 
Ciljevi i očekivani  rezultati projekta:

Cilj ili svrha projekta prijavitelja KI i DO PROMET j.d.o.o. jest povećanjem operativnih kapaciteta u vidu nabavke radnih strojeva i vozila povećati obujam izvedenih građevinskih radova te doprinijeti znatnijem razvoju poduzetništva na području grada Petrinje.

Očekivani rezultati projekta su:

  • kupljen jedan novi i nekorišteni radni stroj, mini bager;
  • kupljeno jedno novo i nekorišteno radno vozilo, hidraulična košara na kamionu;
  • kupljena jedna nova i nekorištena škarasta podizna platforma (dizalica);
  • izvršene aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti;
  • provedene aktivnosti vezane za upravljanje projektom i administracijom;
  • povećani prihodi od prodaje;
  • porast zapošljavanja;

Kontakt osoba za više informacija:

Kristian Prpić
Mobitel: +385 95 581 5131

Dodatne informacije o EU fondovima možete pronaći na stranicama:
https://strukturnifondovi.hr /eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost poduzeća KI i DO PROMET j.d.o.o.