Pranje krovova i čišćenje oluka

Bavimo se uslugom prodaje i montaže inox dimnjaka!
Pranje krovova se vrši zbog uklanjanja mahovine, kako bi se spriječila destrukcija krovnog pokrivača i produžio vijek trajanja krovopokrivnog materijala a samim tim i njegova osnovna funkcija – efikasno odvođenje vode sa krovnih površina.
Pranje krovnih panela radi uklanjanja zaštitne folije uz korištenje odgovarajućih kemijskih sredstava
Održavanje oluka čišćenjem osigurava se funkcioniranje oluka, radi odvođenja vode sa krova, a zimi sprečavanje gomilanje snijega.